Dawniejsze miasto, dziś wieś Baranów posiada kościół parafialny pod
wezwaniem św. Wawrzyńca i św. Andrzeja. Na miejscu starego drewnianego w r.
1631 przez pożar zniszczonego kościoła powstał staraniem ówczesnego proboszcza
ks. Andrzeja Mosia albo Mosińskiego, nowy kościół drewniany, który na początku
18 wieku również się spalił. Nowy, drewniany kościół pobudowała ówczesna
patronka kościoła Zofja Stoińska w r. 1732 i ten stoi do dnia dzisiejszego. W r. 1862 za
proboszcza ks. Fabisza pobudował ówczesny patron kościoła Feliks Wężyk z
Mroczenia przy tymże kościele murowaną dzwonnicę: z zegarem kościelnym, na tej
dzwonnicy zawieszono w r. 1862 dwa nowe 4 i 7 centnarowe dzwony. W r. 1869
ówczesny proboszcz ks. Chiżyński przybudował od strony południowej kościoła
kaplicę św. Wojciecha. W r. 1914 został kościół staraniem ks. proboszcza
Klementowskiego odmalowany. Według orzeczenia konserwatora Dr. Pajzderskiego
posiada kościół j czysto barokowy wielki ołtarz i cenne zabytki kultury rodzimej
sztuki i rzeźby z 17 i 18 wieku i starą pękniętą sygnaturkę z roku 1637. W r. 1925
zostały stare z barokowem obiciem, zniszczone organy staraniem ks. proboszcza
Hundta naprawione i uzupełnione nowemi piszczałkami, gdyż je Niemcy w 1918 r.
zabrali. W r. 1926 sprawiła paraf ja nowy 9 centnarowy dzwon z następującym
napisem: Dzwon ten, wylany po wszechświatowej wojnie, w wolnej już Ojczyźnie,
dla kościoła w Baranowie w marcu roku Pańskiego 1926 w Przemyślu z
dobrowolnych składek parafian ku czci Jezusa Chrystusa Króla za pontyfikatu
Papieża Piusa XI. w miesiąc po śmierci śp. Arcybiskupa Gniezn, i Pozn. Kardynała
Prymasa Polski Ks. Dr. Edmunda Dalbora, za proboszcza ks. Stanisława Hundta.”
,,Niech głos mój przenika do serca grzesznika”.
Odpustów odprawiało się dawniej 4 i to: Imienia Jezus 1 stycznia, św. Wojciecha,
św. Wawrzyńca i św. Andrzeja.
Probostwo nowe jest z czasów ks. Klementowskiego. Proboszczami w Baranowie
byli od r. 1845 księża: Fabisz, Chiżyński, Wawrowski, Dziubek, Klementowski i ks.
Stanisław Handt od r. 1924.
Do parafji należą wsie: Baranów, Lisiny, Nowy i Stary Mroczeń, Borówno,
Feliksów, Joanka i Trzcianka.

Reklamy